Spring naar inhoud

Kunstzinnige oriëntatie

Breng kinderen in contact met erfgoed

Erfgoededucatie is te vinden in de kerndoelen voor het primair onderwijs, onder het leergebied Kunstzinnige Oriëntatie: 'De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed' (kerndoel 56). 

Erfgoed is een verzamelnaam voor sporen uit het verleden die zichtbaar en tastbaar zijn in het heden en die een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Zulke sporen vind je bijvoorbeeld in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen, maar het zit ook in immateriële zaken, zoals tradities, verhalen, recepten en muziek. 

Waardering voor erfgoed

Rondom erfgoed is een groot aantal professionals en vrijwilligers actief in onder andere musea, historische verenigingen, kastelen, landgoederen, kerken, molens en andere monumenten. Zij maken deel uit van de culturele omgeving van de school.
Door meer kennis op te doen en het erfgoed te beleven, krijgen kinderen waardering voor het erfgoed en zullen zij zich meer verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan.  

Erfgoededucatie - onderzoeksles ijstijden

Erfgoededucatie wordt in de kerndoelen van het primair onderwijs genoemd bij Kunstzinnige Oriëntatie, als onderdeel van cultuuronderwijs. De meeste scholen besteden er (ook) aandacht aan bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld. Erfgoededucatie brengt het vak geschiedenis tot leven: lessen over de Middeleeuwen bijvoorbeeld, worden verrijkt door een bezoek aan een kasteel. Erfgoededucatie sluit aan op het vak aardrijkskunde wanneer het gaat over molens, polders en landschappen. 

Je kunt een schilderij uit een historisch museum beschouwen op beeldaspecten, materiaal en vorm. Maar je kunt er ook van leren hoe mensen leefden, woonden en werkten in vroegere tijden. Onderwijs in cultureel erfgoed kan dus een verbindend thema zijn tussen verschillende kerndoelen. Erfgoededucatie krijgt aandacht binnen de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. (bron: curriculum.nu