Spring naar inhoud

Cluster 1 en 2 scholen

Oog voor de verschillen

Leerlingen op cluster 1 en 2-scholen hebben problemen met hun zicht, gehoor en/of hebben een taalontwikkelingsstoornis.
Kunstbeleving is op deze scholen heel belangrijk. Lessen worden zoveel mogelijk in kleine groepen gegeven. Er is extra begeleiding en er zijn extra faciliteiten voor de leerlingen.

Wij helpen jou

K&C denkt mee hoe cultuuronderwijs op jouw school het beste vorm kan worden gegeven. Ook helpen we met het leggen van contacten met culturele instellingen en kunstvakdocenten. Ook kunnen we je helpen met subsidieaanvragen. 

Praktijkvoorbeeld

De Tine Marcus school (cluster 2) koopt extra theaterlessen in voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen leren zich dankzij theaterlessen uit te drukken, in de huid van een ander te kruipen en gevoelens begrijpen. Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen.