Spring naar inhoud

Inspiratie Groningen

In Groningen zijn 42 vso, so, sbo en praktijkscholen. Ben je leerkracht op één van deze scholen? Neem dan deel aan onze netwerkbijeenkomsten  en  leergemeenschappen. Of maak gebruik van onze individuele adviezen. 

Aan de slag

Praktijkschool George Martens in Appingedam werkt aan twee leerlijnen: Cultuur en Maatschappij en een leerlijn Creativiteit. Dit dit we samen met kunstencentrum IVAK. We betrekken kunstvakdocenten bij de uitvoering en organiseren docentbijeenkomsten. 

SBO De Sterre in Hoogezand professionaliseert het muziekonderwijs met CMK-gelden. 

Het Heyerdahl in de stad Groningen zoekt naar uitbreiding van het cultuuronderwijs in de wijk. Samen met de cultuurcoach in Lewenborg is een werkgroep cultuur in het leven geroepen. 

"Onze speciale leerlingen ervaren culturele activiteiten optimaal als deze goed aansluiten op hun mogelijkheden. De adviseur speciaal onderwijs van K&C kan meedenken over cultuuronderwijs en op zoek naar geschikte of aangepaste activiteiten."