Spring naar inhoud

Kinder­opvang

De kracht van cultuur en creativiteit

Ook in de Kinderopvang kun je kunst en cultuur onderdeel van het lesprogramma maken. Dit komt de ontwikkeling en creativiteit van kinderen ten goede.

Neem de verhalen van de kinderen als uitgangspunt en je ziet dat ze als vanzelf met materialen aan de slag gaan.
Bouw elke dag een muzikaal moment in en alle kinderen zijn aan de slag met muziek. 

Onderwijs - Kinderopvang - meer muziek in de kinderopvang
Felice van der Sande

Méér muziek in de kinderopvang

In Drenthe zijn we gestart met Meer muziek in de Kinderopvang. In het kader van het Muziekakkoord Drenthe zijn tal van opvangorganisaties aan de slag met muziekeducatie. Ook honderden basisscholen hebben muziek structureel op het lesprogramma staan. Op deze wijze ontstaat een lopende leerlijn voor alle kinderen. 

Drents Netwerk Jonge Kind

In het Drents Netwerk Jonge Kind delen wij onze kennis op het gebied van cultuureducatie.
En we organiseren verschillende nascholingen muziek voor pedagogisch medewerkers.
Benieuwd hoe wij de kunsten in de kinderopvang kunnen brengen? Neem dan contact met ons op.