Spring naar inhoud

Cultuur­educatie met Kwali­teit

De Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) richt zich op het verbeteren van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Samen met partners geven wij uitvoering aan deze regeling in de provincies Drenthe en Groningen. 

Met het uitvoeren van CMK willen we ervoor zorgen dat cultuurlessen op een hoog niveau worden gegeven. En dat cultuureducatie een vaste plek krijgt binnen het onderwijs en bij culturele instellingen. Om dit te bereiken bieden wij de mogelijkheid (vakoverstijgende) leerlijnen cultuuronderwijs te ontwikkelen. Ook zorgen we ervoor dat de deskundigheid van leerkrachten wordt vergroot. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen culturele instellingen en scholen. K&C is in de provincie Groningen penvoerder van de regeling. In Drenthe is dit Compenta (een samenwerking tussen ICO, K&C, Facet en CultuurKlik). 

Contactpersoon CMK Groningen

Contactpersoon CMK Drenthe