Spring naar inhoud

Speciaal onderwijs

Cultuureducatie voor alle kinderen

Kunst, erfgoed en media doen een beroep op je kijken, horen, zien, tast en lichaamsbeweging. Zeker voor leerlingen in het speciaal onderwijs een belangrijke bron van ontwikkeling. 

Kinderen en jongeren laten tijdens creatieve lessen soms onverwachte talenten zien. Deze kunnen worden ingezet bij andere vakken, zodat de lesstof makkelijker op te nemen is.  

Cultuureducatie helpt ook om de samenwerking in een groep te verbeteren. En wat dacht je van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfvertrouwen van de leerlingen?

Heb je hierover vragen? Wil je een visie voor jouw school ontwikkelen? Het team trainen of projecten voor jouw leerlingen (laten) maken? K&C heeft een adviseur met specialisme speciaal onderwijs. Geke Slagman helpt je graag! 

Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs

De leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen gebruikmaken van de Cultuurkaart. Met deze kaart kunnen zij gratis of goedkoper deelnemen aan culturele activiteiten.