Spring naar inhoud

Wat heb jij nodig?

Behoefteonderzoek gepresenteerd

Waar heb jij als kunstenmaker, stichting of vereniging behoefte aan?

K&C werkt aan een passend trainings- en workshopaanbod. Dit doen we samen met culturele partners (ICO, FACET, CultuurKlik, Podium Zuidhaege), gemeenten en cultuurcoaches. Ben jij verbonden aan een amateurkunstvereniging, stichting of groep kunstenmakers? Vertel ons dan op welk gebied jij je kennis wilt vergroten.

 

Corona, vergrijzing en ad-hoc groepen

Tijdens de coronacrisis hebben verenigingen en stichtingen een flinke klap gehad. Niet alleen financieel, maar ook bijvoorbeeld in de terugloop van leden. 

  • Hoe maak je je vereniging of stichting toekomstbestendig? 
  • Hoe betrek je jongeren bij het besturen van je organisatie? 

Ook voor groepen kunstenmakers die geen formele stichting zijn (non-formals), is het lastig de weg te vinden. Problemen waar veel makers mee worstelen is fondsenwerving, marketing en het bereiken van jonge deelnemers of leden. 

Dirigenten en bestuurders HaFaBra-sector

Hoe kunnen dirigenten, instructeurs en muzikaal leiders in de HaFaBra-sector meebewegen met ontwikkelingen als vergrijzing en krimp in ledenaantallen? 

LKCA onderzocht dit in samenspraak met o.a. de KNMO. Je kunt het verslag downloaden via de LKCA-website met onderstaande knop: 

Makers - amateurkunstloket - hafabra - tuba