Spring naar inhoud

Samen­leving

Maatschappelijke onderwerpen als eenzaamheid, laaggeletterdheid en armoede vragen om aandacht. Samen moeten we deze problemen oplossen.

Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vragen in het sociaal domein. We denken dan aan zorg, welzijn, jeugd, werk, participatie en zelfredzaamheid.

Wij ondersteunen activiteiten op dit gebied en ontwikkelen zelf ook projecten rond maatschappelijke onderwerpen.

Gekleurd Grijs - schilderworkshop

Opening Gekleurd Grijs in woonzorgcentrum

Jaarlijks organiseren wij de actiemaand Gekleurd Grijs voor senioren. We stimuleren de doelgroep om deel te nemen aan culturele activiteiten in musea, theaters of werkplaatsen van beeldend kunstenaars. Omdat het voor bewoners van woonzorgcentra bijna niet mogelijk is deze activiteiten te bezoeken organiseren wij de opening van de actiemaand in een woonzorgcentrum. Steeds op een andere locatie in Drenthe. 

Met veel muziek en een workshop vieren we de opening van Gekleurd Grijs bij de hulpbehoevende ouderen.

Voortgezet onderwijs - energieboost - jongeren denktank

Energieboost

Samen met jongeren werken we van september ’23 tot april ’24 aan het project Cultuurboost!. Een project voor en met jongeren van 16-24 jaar in Zuidoost-Drenthe (Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn).

Vlieg Zwaluw Vlieg - Gekleurd Grijs
Portfolio - Hof van Heden Hooghalen
Portfolio - Hof van Heden Hooghalen
Portfolio - Onderduiken in verhalen

Meer informatie