Spring naar inhoud

CKV, wat is dat?

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) is een verplicht vak voor alle bovenbouwleerlingen. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen.

Het belangrijkste doel is leerlingen kennis te laten maken met de professionele wereld van kunst en cultuur door actief deel te nemen aan culturele activiteiten en daarover in gesprek te gaan. 

Meer informatie over CKV in het vmbo, havo, vwo lees je op de website van het LKCA.

VO - CKV

CKV, hoe organiseer ik dat?

De adviseurs van K&C helpen je bij het organiseren van activiteiten, projecten en CKV-dagen. In Groningen organiseren wij bijvoorbeeld jaarlijks een CKV-dag onder de naam Culturele Safari. Leerlingen maken kennis met het culturele aanbod van de instellingen in de stad. 

In Drenthe kunnen vmbo-scholen dankzij het  vervoersproject Culturele Mobiliteit, tegen geringe kosten, een bezoek brengen aan culturele instellingen. Ook bieden we in Drenthe het Cultuurtraject aan. Een kunsteducatief programma met voorstellingen, projecten en workshops voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. 

We denken graag mee over een programma op maat voor jouw school!
Neem voor meer informatie contact op met Peter Pot, teamleider onderwijs.

VO - CKV

CKV, hoe verbind ik het met burgerschap en persoonsvorming?

Kunst en cultuur stimuleren bij uitstek jongeren om op een andere manier naar zichzelf en naar hun omgeving te kijken. 

Culturele activiteiten ondernemen en hierop reflecteren draagt bij aan persoonsvorming: leerlingen leren op een andere manier zien, denken en voelen dan ze gewend zijn. Ze leren zich kritisch te verhouden tot cultuuruitingen, deze te interpreteren en te plaatsen in een breder perspectief. Leerlingen leren 'ergens iets van te vinden' en zichzelf en de ander te begrijpen. CKV sluit vanuit dit perspectief ook aan bij burgerschapsonderwijs, waarin leerlingen leren zich een mening te vormen en leren om te gaan met diversiteit. 

Lees- en lestips

We delen graag de volgende lees- en lestips: 

VO - CKV

CKV, hoe werk ik samen?

Om je plannen te realiseren, kun je slim gebruik maken van de expertise van het culturele veld. 

K&C kan je helpen om de juiste samenwerkingspartner te vinden.

Daarnaast kun je in het Inspiratiecafé VO van K&C anderen ontmoeten en inspiratie op doen.

CKV, hoe beoordeel ik dat?

CKV is een examenvak, dat vmbo-leerlingen 'naar behoren' moeten afronden. Havo-/vwo-leerlingen sluiten het vak met een cijfer af, dat meetelt met het combinatiecijfer.

Hoe docenten de verschillende onderdelen van het examenprogramma beoordelen, moet de school vastleggen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) ontwikkelde handreikingen voor het samenstellen van een PTA voor vmbo en voor havo/vwo. SLO ontwikkelde eveneens een handreiking in de vorm van beoordelingsinstrumenten voor het onderzoek dat havo- en vwo-leerlingen moeten doen (domein C). 

VO - CKV

Er is een evaluatieinstrument (EVI) voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld, waarmee scholen de stand van zaken rond hun eigen cultuuronderwijs kunnen evalueren en monitoren. Ben je hierin geïnteresseerd neem dan contact op met Peter Pot.

VO - CKV

CKV, hoe krijg ik mijn school mee?

Als cultuurcoördinator in het voortgezet onderwijs heb je invloed op de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

K&C kan je helpen bij het realiseren van je plannen of het nu gaat om draagvlak, de juiste partners of financiële middelen. 

Er is een training cultuurcoördinator vo waar kennis en vaardigheden worden gedeeld om inhoudelijk, relationeel en operationeel het cultuuronderwijs op jouw school naar een nog hoger plan te tillen. 

CKV, hoe doe ik onderzoek?

Voor havo- en vwo-leerlingen is onderzoek doen een verplicht onderdeel van CKV (domein C, verdiepen). Leerlingen onderzoeken individueel of in groepjes een artistiek proces of een aspect daarvan. De school en de CKV-docent bepalen de omvang van dit onderzoek. 

SLO en het Expertisecentrum Kunsttheorie hebben handreikingen ontwikkeld voor docenten en leerlingen. 

VO - CKV

Docenten die zich willen bekwamen in het doen van onderzoek, kunnen de masteropleiding Kunsteducatie volgen. Enkele masteropleidingen Kunsteducatie bieden ook nascholingen aan (onder de noemer CKV verdiept) voor docenten en educatief medewerkers, waarin het begeleiden van onderzoek veel aandacht krijgt. 

VO - CKV

CKV, hoe betaal ik dat?

Om je plannen te realiseren, heb je wellicht financiële middelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de CJP Cultuurkaart. Er zijn ook verschillende fondsen waar je een subsidie kunt aanvragen, zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie of Fonds21.

Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit zijn ook mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs. Kijk voor de provincie Groningen op www.cmkgroningen.nl en voor Drenthe op www.compenta.nl.

CKV, voor scholen met ambitie

Wil je je als school profileren met cultuur?
Kijk dan eens op de website van de Vereniging Cultuurprofielscholen.
Hier vind je portretten van scholen die cultuur hoog in het vaandel hebben staan.