Spring naar inhoud

Tijdelijke fondsen en regelingen

Overheden en fondsen stellen ook tijdelijke regelingen open om bepaalde culturele ontwikkelingen te stimuleren of te ondersteunen. Nieuwe regelingen melden wij hieronder.

Nieuwe regelingen

Herstelsteun voor de amateurkunsten
Het ministerie van OCW stelt ruim 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst. K&C heeft een subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de Drentse amateurkunst in 2023 te versterken. Via ons Amateurkunst Loket en in de nieuwsbrief Kunsthuis houden we je op de hoogte van alle activiteiten die wij met dit geld organiseren.

Zelfverzekerd

Ben je als zzp'er werkzaam in de culturele sector? Dan kun je je verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid via de Zelfverzekerd-regeling. Het stimuleringsbudget nodigt tegen geringe kosten uit om een dergelijke verzekering af te sluiten. Lees meer op hun website:

Amateurkunstimpuls

VSBfonds heeft de criteria voor het aanvragen van een donatie voor amateurkunstverenigingen en -instellingen verruimt. Je kunt nu eenvoudig een bijdrage van maximaal €2.000,- aanvragen als je bezig bent met een presentatie of een buitengewone samenwerking.
Als het project gericht is op ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden heb je een streepje voor. En als je als vereniging een boost weet te geven aan het behouden en werven van (nieuwe) deelnemers en leden ook. Maak via de site een afspraak met een adviseur om je plan te bespreken. Doe dat voordat je een plan indient.