Spring naar inhoud

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Omdat het bijhouden van de informatie mensenwerk is, vrijwaren wij ons van eventuele fouten. We streven naar gebruik van alleen eigen foto's; tenzij anders aangegeven. 

De auteursrechten van de inhoud en foto's liggen daarom bij Stichting Kunst & Cultuur. Foto's mogen alleen met onze toestemming worden gebruikt.

Data

Deze disclaimer heeft betrekking op de website www.kunstencultuur.nl of andere sites die vallen onder de verantwoordelijkheid van; Stichting Kunst & Cultuur gevestigd te Dr. Nassaulaan 5, 9401 HJ Assen, kvk- nummer: 41019846.
De K&C-site wordt gehost door iWink gevestigd te Groningen https://www.iwink.nl  

Beperkte aansprakelijkheid

K&C spant zich in om de inhoud van de website(s) regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De inhoud wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Inhoud kan op elk gegeven moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van K&C.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met K&C.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan K&C nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende inhoud en foto's liggen bij K&C.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van foto's is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van K&C, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht). 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.