Spring naar inhoud

Kunste­naars stoppen niet

Onderzoek naar de beroepspraktijk van kunstdocenten

Kunstenaars stoppen niet, maar de positie van veel culturele zzp'ers is wel precair. Dat schrijven Joop de Jong (Rijksuniversiteit Maastricht) en Johan Koolsteeg (Rijksuniversiteit Groningen) in het onderzoek (okt 2021) naar de beroepspraktijk en biotoop van zelfstandige kunstdocenten en artistiek begeleiders in Drenthe en Limburg.

Verbetering positie kunstprofessional

Het werk van kunstprofessionals is van grote waarde voor de samenleving. Tegelijkertijd is de beroepspraktijk van kunstprofessionals kwetsbaar. Al jaren zijn er zorgen over ontwikkelingen in de cultuursector, waarbij diverse bezuinigingsrondes de infrastructuur verkleinden. Het gevolg is dat meer instellingen met een flexibele schil werken en steeds meer professionals als zzp' er actief zijn, meer nog dan in andere sectoren gebeurt. 

De positie van de kunstprofessional vraagt om verbetering. De onderzoekers doen hiervoor diverse aanbevelingen aan landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, aan culturele organisaties én aan de kunstprofessionals zelf. Je kunt de publieksversie downloaden (8 pagina's) en het gehele onderzoek bekijken.