Spring naar inhoud

Cluster 3 en 4 scholen

Oog voor de verschillen

Op cluster 3 scholen zitten leerlingen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen.
Cluster 4 scholen is voor kinderen/jongeren die extra hulp en ondersteuning nodig hebben gezien hun gedrag.
Het kunst- en cultuuronderwijs kan hen helpen zich te uiten. Competenties als creatief denken, samenwerken en procesgericht werken zijn belangrijk.

K&C denkt graag met je mee hoe je het cultuuronderwijs op jouw school het beste vorm kunt geven. Ook helpen wij met het leggen van contacten met culturele instellingen en kunstvakdocenten. En wij ondersteunen waar mogelijk met subsidieaanvragen. Kunstvakdocenten bieden wij professionaliseringstrajecten , zoals 'Voor de klas in het s(b)o'.

Praktijkvoorbeeld

In Appingedam op De Delta/Bladergroenschool (sbo, cluster 3 en cluster 4) is dankzij de regeling CMK extra geld voor cultuuronderwijs beschikbaar. De school geeft atelieronderwijs waarin alle leerlingen kunst-, erfgoed- en media-onderwijs krijgen aangeboden. Er komen kunstvakdocenten op school die weten hoe met leerlingen te werken met specifieke leerbehoeftes. 

De eigen leerkrachten leren hoe ze cultuuronderwijs kunnen geven. Op deze wijze werken leerkrachten en kunstvakdocenten samen aan hun professionaliteit voor deze doelgroep.

Kerndoelen

De overheid heeft kerndoelen geformuleerd voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk leerlingen en leerlingen met meervoudige handicaps (emb dagen).