Spring naar inhoud

Directie / Raad van Toezicht

K&C is onderdeel van Stichting Cultuurzaam. De stichting heeft twee directeur/bestuurders: Marieke Vegt en Wytze de Vries. De Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt de directeuren. Zij kijken naar de inhoudelijke en financiële resultaten en eventuele risico’s van CultuurKlik, ICO, K&C en Cultuurzaam. Ook controleert zij of de afspraken die K&C en Cultuurzaam maken met opdrachtgevers worden nageleefd. 
De toekomstvisie van de Raad van Toezicht vind je op de website van Cultuurzaam.