Spring naar inhoud

Private fondsen

Naast lokale, provinciale en landelijke cultuurfondsen kent Nederland ook private fondsen. De meeste van deze fondsen richten zich op een specifiek thema. 

De financiële middelen van private fondsen zijn afkomstig uit donaties, loterijopbrengsten en legaten. Sommige fondsen voeren programma´s uit die aansluiten bij beleidsdoelstellingen van de overheid. Zij ontvangen daar overheidsfinanciering voor.