Spring naar inhoud

Oog voor de verschillen

Cluster 1-2, 3-4, voortgezet en praktijkonderwijs

Kunst- en cultuureducatie in het speciaal onderwijs zijn niet altijd vanzelfsprekend. Het kan een uitdaging zijn om het cultuuronderwijs een passende plek in het lesprogramma te geven. Het vraagt deskundigheid van (kunstvak)docenten om aan te sluiten bij leerlingen en in te spelen op individuele behoeften. 

Een bezoek aan het theater of museum is soms net iets lastiger te organiseren. K&C kan goed helpen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Geke Slagman