Spring naar inhoud

MBO/HBO

Naast onze werkzaamheden in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs werken wij ook aan het cultuuronderwijs in het MBO. Zo geven we muziektrainingen aan pedagogisch medewerkers, zodat zij straks muzieklessen in de kinderopvang kunnen geven. En we stimuleren MBO scholen de MBO Card te gebruiken voor cultuuronderwijs.

Wij stimuleren de Pabo's in Groningen en Drenthe om in hun curriculum aandacht te besteden aan cultuuronderwijs, zodat toekomstige leerkrachten weten hoe zij kunst en cultuur kunnen inzetten bij vakken als aardrijkskunde, rekenen en Engels.

MBO HBO - lichteffect

MBO

K&C stimuleert culturele instellingen kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk aanbod te ontwikkelen voor jongeren van 16 tot en met 21 jaar die een MBO-opleiding volgen. En we helpen MBO-scholen om cultuureducatie te integreren binnen het onderwijs. 

Zo sluit bijvoorbeeld architectuur heel goed aan bij de praktische vakken van de timmerman. Voedseltradities en vergeten groenten (erfgoed) kun je inzetten bij koksopleidingen. En muziek kan heel goed gebruikt worden tijdens het vak Engels. 

Kunsteducatie geeft andere visies en perspectieven. Het versterkt:
- visuele geletterdheid
- sociale vaardigheden
- het respecteren van andermans mening.

Wil je een gesprek over de mogelijkheden om cultuur te verbinden aan onderwijs, maak dan een afspraak met Marieke Verhagen.

HBO

Wij stimuleren de Pabo's in Drenthe en Groningen om hun studenten voor te bereiden op het geven van kunst-, erfgoed- en medialessen in het primair onderwijs. 

Naast de benodigde competenties, kunnen studenten alvast kennismaken met lesmateriaal en het de culturele mogelijkheden van musea, theaters en molens. Studenten zouden door het volgen van extra lessen het ICC-certificaat kunnen behalen. Na het volgen van de cursus ICC (Interne Cultuurcoördinator) kunnen studenten de rol van cultuurcoördinator in het basisonderwijs vervullen.

MBO HBO safari
Muziek - Man met trompet

Muziek

In Groningen betrekken wij studenten van het Prins Claus Conservatorium bij het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal Groningen. In Drenthe werken we samen met Hogeschool Stenden.

Meer weten?