Spring naar inhoud

Voortgezet onderwijs

We signaleren dat de waarde die het voortgezet onderwijs hecht aan creativiteitsontwikkeling van jongeren is gedaald. De positie van het profiel ‘Cultuur en Maatschappij’, dat leerlingen na de onderbouw kunnen kiezen, staat onder druk. Ad hoc worden gelukkig wel veel activiteiten georganiseerd, waardoor jongeren onder schooltijd in aanraking komen met de kunsten. 

Onderwijs - culturele safari Groningen - museumbezoek

Culturele safari

Wij organiseren in de stad Groningen bijvoorbeeld het project Culturele Safari, waardoor jaarlijks 2500 leerlingen op één dag kennis maken met culturele instellingen en workshops volgen. 

De Cultuurkaart is op Groningse VO-scholen populair. Maar liefst 90% van alle leerlingen op het voortgezet onderwijs heeft een kaart. De CJP Cultuurkaart ondersteunt het cultuuronderwijs door geld te oormerken voor kunst en cultuur. En door de leerlingen via de CJP-pas korting te geven op kunst en cultuur in de vrije tijd. 

We zijn in 2021 begonnen ook het voortgezet onderwijs te betrekken bij het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. En we bieden de training CKV-coördinator (Culturele en Kunstzinnige Vorming) aan in Noord-Nederland. Deze training versterkt de positie en kennis van de docent die deze taak heeft binnen school. Het helpt hen om een gedegen en breed gedragen bijdrage te kunnen leveren aan het cultuurbeleid van de school.

We merken dat steeds meer scholen behoefte hebben aan individueel advies en begeleiding van schoolteams. Helaas hebben we hier onvoldoende tijd voor. Scholen hebben hulp nodig om in de breedte te kunnen werken aan creativiteitsontwikkeling van leerlingen. Ze willen advies hoe de kunsten bijdragen aan burgerschapsdoelen en taalonderwijs. En hoe erfgoededucatie kan helpen bij identiteitsontwikkeling van jongeren door de geschiedenis dichtbij te brengen. 

Breid de opdracht aan K&C uit met het voortgezet onderwijs in Groningen, zodat wij iedere voortgezet onderwijslocatie op mat kunnen ondersteunen.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.