Spring naar inhoud

De onmisbare schakel

In opdracht van de provincie Drenthe en provincie Groningen zetten wij ons dagelijks in het culturele veld te verbinden met (toekomstige nieuw) publiek.
Door onze inzet op cultuuronderwijs op scholen en door kennisdeling, netwerken en talentontwikkelingsprojecten binnen ons werkgebied cultuurparticipatie verlagen wij de drempels voor deelname van kinderen, jongeren en volwassenen aan cultuur.

Het provinciale cultuurbeleid vormt de verbindende schakel tussen landelijk en lokaal beleid. K&C heeft daarbij als uitvoerende organisatie de rol partijen lokaal te ondersteunen en bij elkaar te brengen. In vogelvlucht presenteren wij de activiteiten en projecten die wij in de twee provincies met verschillende partners realiseren. We signaleren ontwikkelingen, waar we op in willen spelen. En we doen de Colleges van Gedeputeerde Staten adviezen aan de hand. 

Via onderstaande knopen vertellen we over onze projecten in Drenthe en Groningen.