Spring naar inhoud

Cultuur­educatie

Creativiteit is een cultureel vermogen dat je als mens nodig hebt en kunt oefenen. Dit begint in het onderwijs. Voor het geven van goed cultuuronderwijs is echter expertise nodig die leerkrachten zelf niet hebben. De provincie Drenthe geeft K&C de opdracht het cultuuronderwijs op alle Drentse scholen te verbeteren en structureel te verankeren in het curriculum. 

K&C is de connectie tussen de vraag van scholen en het aanbod van cultuurmakers, zoals de musea, theatergroepen en filmmakers. We bieden nascholing aan leerkrachten en schooldirectie. 

We zorgen voor advies, informatiedeling, netwerken, bemiddeling en deskundigheidsbevordering. Het bereik is 100 procent van de basisscholen en circa 75 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs in Drenthe. Deze ontvangen nieuwsbrieven met actuele informatie over nieuwe projecten, thema’s, bijeenkomsten, cursussen, subsidieregelingen en beschrijvingen van best practices

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.