Spring naar inhoud

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Toen het Rijk in 2013 het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het leven riep, zegden Provinciale Staten cofinanciering toe. In Drenthe is K&C in samenwerking met Facet, ICO en CultuurKlik uitvoerder van de regeling. Wij betrekken scholen en gemeenten die ook bijdragen aan de doelen van het programma. 

Dankzij het succes, en gesteund door het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, wordt het programma in cofinanciering tussen het rijk en de provincie voortgezet tot 2029. Dat is goed nieuws want nog niet alle doelen zijn bereikt. Zo willen we het voortgezet onderwijs en de kinderopvang nog meer betrekken bij het programma en streven we ernaar dat alle basisscholen structureel samenwerken met kunstvakdocenten (als zzp’er of in dienst van de school).

Ruim 90 procent van de scholen voor primair onderwijs in Drenthe neemt deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en investeert daarmee in deskundigheid van leerkrachten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur voor leerlingen. 

Als penvoerder en regisseur draagt K&C zorg voor financiering, monitoring, kennisuitwisseling en de deskundigheid van leerkrachten. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen voeren we om het jaar een uitgebreide educatiemonitor uit (EVI), waaruit blijkt dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Drenthe groeit. U kunt de resultaten nalezen op de website van Compenta.

Ondersteun het programma CMK ook in de periode 2025-2028 met cofinanciering. Alleen dan kunnen we het programma CMK continueren en alle kinderen in Drenthe dezelfde culturele bagage meegeven.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.