Spring naar inhoud

Drentse cultuur verdient meer zichtbaarheid

Drenthe is één van de weinige provincies waar rijkssubsidies moeilijk landen. K&C heeft een goed landelijk netwerk. We zetten ons in om de zichtbaarheid te vergroten van de Drentse culturele instellingen en projecten bij de Raad voor Cultuur en de landelijke fondsen. Hierin willen we samen met de provincie optrekken. 

We doen het goed en ons bereik van kinderen en jongeren is landelijk onderscheidend. We zien ook kansen om cultuur te verankeren bij de aanwending van bijvoorbeeld Regiodeal-gelden. 

Datzelfde geldt voor het betrekken van de cultuursector bij aanvragen uit Europese fondsen. 

Betrek K&C in een vroegtijdig stadium bij netwerken en projecten die kansrijk zijn voor cultuur en de provincie Drenthe.