Spring naar inhoud

Fair Practice Code

Eén van de uitgangspunten van de Fair Practice Code is dat theatermakers, kunstvakdocenten en andere culturele zzp’ers recht hebben op een eerlijke betaling. K&C is lid van de Ketentafel Cultuureducatie en Amateurkunst van Platform ACCT (Arbeidsmarkt, Culturele en Creatieve Toekomst) en draagt bij aan het ontwikkelen en toepassen van eerlijke tarieven.

 In onze dienstverlening passen we de Fair Practice Code toe, maar in onze projecten moeten we nog een vertaalslag maken. Als we kijken naar Oktober Kindermaand, zien we dat in oktober honderd culturele instellingen hun deuren open zetten voor duizenden kinderen en speciale acties organiseren. Om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te maken, zijn de activiteiten voor kinderen altijd gratis. Gesubsidieerde instellingen kunnen dat dragen, maar zzp’ers niet. Het budget voor Oktober Kindermaand zou daarom omhoog moeten. 

Eis vanaf 2025 de Fair Practice Code op alle projectsubsidies en verhoog hiertoe het cultuurbudget in de provinciale begroting.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.