Spring naar inhoud

Kansen op maatschappelijk gebied

Kunst en cultuur bieden een uitgelezen kans om problemen als krimp, vereenzaming en vergrijzing te lijf te gaan. De culturele sector laat deze sombere begrippen liever achterwege en maakt van problemen kansen. K&C bedenkt oplossingen om  iedereen mee te laten doen. Wij halen drempels weg, zoals in het project Dans op recept. Parkinson patiënten en mensen met niet aangeboren hersenletsel komen zo weer in beweging. Of Gekleurd Grijs met een eigen actiemaand vol culturele activiteiten voor senioren.

Samen met de kunstencentra organiseren we onderzoekende ontmoetingen met jongeren die niet gewend zijn om met cultuur in aanraking te komen. En er is de komende jaren veel aandacht nodig om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. Cultuur kan een goede uitlaatklep van emoties zijn, biedt ontspanning en plezier als sociale bezigheid. Jongeren hebben creatieve ontmoetingsplekken nodig in hun eigen omgeving. Plekken waar volwassenen geen les geven, maar veel meer als coach de creatieve ontdekkingsreis van jongeren begeleiden. 

Verbind de sociale agenda met de culturele agenda door kunst als middel in te zetten om mensen met elkaar te verbinden.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.