Spring naar inhoud

Kunst in de natuur

De provincie Drenthe maakt cultureel gebruik van haar ‘groene’ imago en stimuleert kunst in de openbare ruimte (KOR). In de jaren ‘70 van de vorige eeuw creëerde de Amerikaanse kunstenaar Robert Smithson zijn land art werk Broken Circle Spiral Hill in Emmen. Wat een mogelijkheden biedt de Drentse openbare ruimte. Kunst kan het verhaal van een plek benadrukken of er een verhaal aan toevoegen. K&C ondersteunt de provincie en gemeenten bij het realiseren van kunstprojecten in de publieke ruimte. 

De kunstbiënnale Into Nature zorgt ervoor dat Drenthe internationaal op de kaart staat met uitzonderlijke kunstwerken die speciaal voor en in het Drentse landschap worden gemaakt. K&C was één van de initiatiefnemers van Into Nature en verzorgt nog steeds de educatie van deze kunstbiënnale. Drenthe laat met dit project zien dat naast natuurtoerisme ook cultuurtoerisme bijdraagt aan een positief imago en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. 

Wij pleiten daarom voor meer aandacht voor evenementen, waarbij de sterke punten natuur, ruimte en cultuurhistorie worden gecombineerd met de kunsten.

Verbind ‘de kracht van de Drentse natuur’ met ‘de kracht van de Drentse cultuur’ en creëer maakplaatsen voor jonge kunstenaars in Drenthe. Zet hier groots op in want kunst en ruimte horen bij elkaar.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.