Spring naar inhoud

Muziek ook buiten de klas

Samen met schoolbesturen, de twaalf gemeenten, muziekscholen en verenigingen en de kunstencentra tekende K&C in 2019 Muziekakkoord Drenthe, met lange termijn afspraken over de borging van muziekonderwijs op school. 

De impuls van Méér Muziek in de Klas - met Koningin Máxima als erevoorzitter - was nodig om  aandacht te krijgen voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Sinds mei 2023 valt het programma Méér Muziek in de Klas onder ‘School en Omgeving’. Het is uitgebreid met aandacht voor beeldende kunst, theater, film, dans, mode en koken en heet nu: ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Dankzij de nieuwe koers wordt het nu rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs gefinancierd. 

De komende jaren zetten ook wij ons in voor de verbinding met het buitenschoolse aanbod, dat we daarmee proberen te versterken. Denk aan een project als Symfonica in D (een jaarlijkse jeugdorkesten- en korendag) dat jonge kinderen - die individueel les hebben - samen laat spelen en zingen. 

Door de samenwerking met buitenschoolse instellingen is een nieuw netwerk ontstaan: het Drentse Netwerk Jonge Kind. Vanuit dit netwerk ontwikkelen we een nascholingsaanbod voor medewerkers van de kinderopvang. Wanneer in de toekomst alle kinderen (bijna) gratis gebruik kunnen maken van de kinderopvang, draagt voor- en naschoolse cultuureducatie bij aan de kansengelijkheid voor alle kinderen.  

Verbind cultuur aan de provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe en draag bij aan projecten die binnen- en buitenschools aanbod koppelen.

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.