Spring naar inhoud

Professio­nalisering school­directies

Jaarlijks leiden we tientallen nieuwe leerkrachten op tot Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en bieden we (op maat) een pakket aan scholingen aan. 

We hebben gemerkt dat de rol van een schooldirecteur vaak doorslaggevend is voor het succes van de scholing. Ook ontdekten we dat aan directietafels het niet vanzelfsprekend is dat kennis over cultuuronderwijs wordt gedeeld. Daarom hebben we samen met de schoolleidersopleiding van NHL Stenden een professionaliseringstraject opgezet om schooldirecteuren en schoolbestuurders te coachen bij de ontwikkeling van een integrale visie op cultuuronderwijs. We zijn daarmee de eerste cultuureducatie-ondersteunende organisatie in Nederland die deze stap heeft gezet.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.