Spring naar inhoud

Samenwerking gemeenten

In 2022 realiseerde K&C samen met CultuurKlik en ICO een bestuurlijke fusie. Hierdoor is de afstemming tussen provinciaal- en gemeentebeleid versterkt. K&C helpt gemeenten om hun culturele ambities te realiseren en om goed cultuurbeleid te ontwikkelen. K&C deelt regelmatig beleidsmatige informatie over landelijke ontwikkelingen en regelingen met ambtenaren door presentaties te houden bij het VDG-overleg of in te gaan op specifieke vragen. Daarnaast bieden we jaarlijks twee trainingsdagen over cultuurbeleid.

We stimuleren gemeenten om meer ambitie te hebben op het gebied van kunst en cultuur en vooral om een goede cultuureducatieve basisinfrastructuur te realiseren. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld via de brede SPUK-regeling (specifieke uitkering voor sport en bewegen) de buitenschoolse cultuureducatie een extra impuls geven, maar laten de regie hiervoor vaak bij de sport liggen. 

Maak in de nieuwe culturele allianties met gemeenten duidelijke afspraken over de gemeentelijke inzet op de versterking van de cultuureducatieve basisinfrastructuur. Op basis daarvan kan de provincie haar rol als ondersteuner van talentontwikkeling ook beter vormgeven.