Spring naar inhoud

Groningen

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) is sinds 2015 één van de uitvoerders van het provinciale cultuurbeleid op het gebied van cultuureducatie. K&C draagt bij aan het creëren van gelijke kansen voor alle kinderen in de deelname aan kunst en cultuur. Wij zien dat een goed cultuurbeleid niet alleen voor kunst en cultuur van belang is. Goed cultuurbeleid zorgt ook voor positieve effecten in andere sectoren, zoals het onderwijs en de economie. 

Culturele mobiliteit - Museum Wierdenland

Wij verbinden het culturele veld met nieuw publiek

In opdracht van de provincie Groningen zetten wij ons dagelijks in het culturele veld te verbinden met (het toekomstige nieuwe jonge) publiek. Door onze inzet op scholen en door kennisdeling en netwerken dragen we bij aan het vergroten van de kansengelijkheid voor alle kinderen waardoor zij allemaal deel kunnen nemen aan cultuur.  

Wij brengen partijen bij elkaar

 Het provinciale cultuurbeleid vormt de verbindende schakel tussen landelijk en lokaal beleid. K&C heeft daarbij als uitvoerende organisatie de belangrijke rol partijen lokaal te ondersteunen en bij elkaar te brengen. 

Onmisbare schakel - Drenthe - Samenwerking gemeenten
Portfolio - Next

Onze projecten en activiteiten

Hieronder beschrijven wij de activiteiten en projecten op het gebied van cultuureducatie, die wij samen met partners in Groningen realiseren. We signaleren ontwikkelingen, waar we op in willen spelen. Daarbij doen wij de provinciale staten adviezen aan de hand, die we vanuit onze ervaring en deskundigheid belangrijk vinden voor de nieuwe cultuurnota van de provincie.