Spring naar inhoud

Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Toen het Rijk in 2013 het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in het leven riep, zegden Provinciale Staten cofinanciering toe. In Groningen is K&C de penvoerder van de regeling. Wij betrekken scholen en gemeenten die vanuit bestaande financiering ook bijdragen aan de doelen van het programma. 

Gezien het succes, en gesteund door het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs, wordt het programma in cofinanciering tussen het rijk en de provincie voortgezet tot 2029. Dat is goed nieuws want nog niet alle doelen zijn bereikt. Zo willen we de deskundigheid van leerkrachten op basisscholen verder versterken zodat ze zelf een basiskwaliteit cultuuronderwijs kunnen bieden. Van daaruit kunnen ze samenwerken met het culturele veld. Ook willen we de verbinding met het buitenschoolse aanbod versterken zodat kinderen in hun eigen omgeving meer ruimte krijgen om zich te verdiepen in een kunstdiscipline.

Driekwart van de scholen voor primair onderwijs in Groningen neemt deel aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en investeert daarmee in deskundigheid van leerkrachten en activiteiten voor leerlingen op het gebied van kunst en cultuur. Als penvoerder en regisseur draagt K&C zorg voor financiering, monitoring, kennisuitwisseling en deskundigheid van leerkrachten.

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen voeren we om het jaar een uitgebreide educatiemonitor uit (EVI), waaruit blijkt dat de kwaliteit van het cultuuronderwijs in Groningen groeit. U kunt de resultaten nalezen op www.cmkgroningen.nl. Afspraken maken en deze vastleggen werkt! We hebben nog zeker vier jaar nodig om de kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs lokaal te borgen.

Bied het programma CMK in de periode 2025-2028 opnieuw cofinanciering om het programma CMK te kunnen continueren. Alleen dan kunnen we de huidige kwaliteit handhaven en verankeren.