Spring naar inhoud

Fair Practice Code en Creatieve Vouchers

De provincie Groningen hecht aan een stevige creatieve sector. Deze sector levert niet alleen een bijdrage aan de economie, maar ook aan de creativiteit in de provincie. Van alle zzp’ers in Nederland werkt 10% in de culturele sector. Het inkomen van een grote groep creatieve ondernemers is onvoldoende om de stijgende lasten te kunnen dragen. 

K&C is lid van de Ketentafel Cultuureducatie en Amateurkunst van Platform ACCT (Arbeidsmarkt, Culturele en Creatieve Toekomst) en draagt bij aan het ontwikkelen en toepassen van eerlijke tarieven. We zijn blij dat de provincie in de nieuwe cultuurnota  heeft aangegeven de fair practice code toe te passen. 

Maar niet alleen de gesubsidieerde sector moet een verbeterslag maken om ingehuurde krachten zoals theatermakers, kunstvakdocenten en andere betrokken zzp’ers eerlijk te betalen. Ook wordt de inbreng van de culturele zzp’er in het bedrijfsleven nog onvoldoende op waarde geschat. Daarom is het project Creatieve Vouchers (dat door K&C wordt uitgevoerd) zo belangrijk. Het inzetten van deze vouchers zorgt voor een impuls in de samenwerking tussen MKB’ers en creatieve zzp’ers. Een bedrijf kan een voucher inzetten om een kunstenaar een vernieuwing in zijn bedrijf te laten realiseren. Met de Creatieve Voucher krijgt de ondernemer 50% van het honorarium van de kunstenaar vergoed, tot een maximum van 5.000 euro. 

Neem de Creatieve Vouchers structureel op in het provinciale cultuurbeleid.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.