Spring naar inhoud

Kunst en cultuur ook buiten de klas

De regio Oost-Groningen en de gemeente Groningen hebben de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in muziekonderwijs. Gemeenten, schoolbesturen, Prins Claus Conservatorium, PABO’s, orkesten, muziekscholen en -verenigingen tekenden samen met K&C een akkoord over de borging van muziekonderwijs op school. De impuls Méér Muziek in de Klas - met Koningin Máxima als erevoorzitter - was nodig om aandacht te vragen voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen. Sinds mei 2023 valt het programma Méér Muziek in de Klas onder ‘School en Omgeving’. Daarmee wordt het rechtstreeks door het Ministerie van Onderwijs gefinancierd.

De komende jaren zetten wij ons ook in voor de verbinding met het buitenschoolse aanbod, dat we daarmee proberen te versterken. We werken vanuit de praktijk samen met de projecten van Tijd voor Toukomst en de aanpak voor de verlengde schooldag vanuit het Nationaal Programma Groningen. We stimuleren gemeenten om cultuurcoaches aan te stellen vanuit de brede SPUK-regeling (specifieke uitkering voor sport en bewegen). We bieden cultuurcoaches een provinciaal netwerk om kennis te delen. We organiseren proeftuinen in de kinderopvang en werken aan een nascholingsprogramma voor pedagogisch medewerkers. 

We zien veel overeenkomsten tussen de verschillende stimuleringspakketten (NPG, Toukomst, School en Omgeving) en nu komt Nij Begun er ook nog bij. Het maakt het niet overzichtelijker.

Verbind kunst en cultuur aan het Nationaal Programma Groningen, zodat programma’s elkaar versterken.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.