Spring naar inhoud

Professionalisering leerkrachten en schooldirecties

Jaarlijks leiden we tientallen nieuwe leerkrachten op tot Interne Cultuurcoördinator (ICC’er) en bieden we (op maat) een pakket aan scholingen aan. Het aantal opgeleide ICC’ers per 10.000 leerlingen is in Groningen het hoogst van heel Nederland! Daar zijn we trots op.

We hebben gemerkt dat de rol van een directeur vaak doorslaggevend is voor het vervolg op de scholing. Aan directietafels is het niet vanzelfsprekend dat kennis over cultuuronderwijs wordt gedeeld. Daarom hebben we samen met de schoolleidersopleiding van NHL Stenden een professionaliseringstraject opgezet om schooldirecteuren en schoolbestuurders te coachen bij de ontwikkeling van een integrale visie op cultuuronderwijs. We zijn daarmee de eerste cultuureducatie-ondersteunende organisatie in Nederland die deze stap heeft gezet.

Meer informatie

Klik op onderstaande knoppen voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.