Spring naar inhoud

Schoolpleinen: cultuur, natuur en bewegen

We zien een trend dat scholen cultuureducatie willen koppelen aan andere vakken zodat kunst en cultuur een geïntegreerd, onderdeel wordt van het curriculum van de school. Daarom werkt K&C steeds vaker samen met IVN (natuureducatie),  Biblionet Groningen (taaleducatie en mediawijsheid) en Huis voor de Sport Groningen (bewegingsonderwijs).

Recent is een overleg van start gegaan om scholen te helpen bij de herinrichting van hun schoolplein. Juist de combinatie van groen, beweging en creativiteit bij de inrichting van schoolpleinen als buitenlokaal, vergroot het leervermogen van kinderen. 

Dit experiment loopt al in Drenthe en we kunnen de ervaring en opgebouwde expertise gebruiken in Groningen. We geven bijvoorbeeld trainingen aan leerkrachten over hoe de buitenruimte kan worden ingezet in het onderwijs. 

Denk domeinoverstijgend in het provinciale beleid voor 2025-2028 en maak (financiële) ruimte vrij voor intersectorale samenwerking. Stem de doelen af met de stakeholders, waarbij de Groninger gemeenten betrokken worden.