Spring naar inhoud

Drenthe

Al 30 jaar is K&C partner van de provincie Drenthe bij de uitvoering van het provinciale cultuurbeleid op het gebied van cultuureducatie en -participatie. Daarmee draagt K&C bij aan het creëren van gelijke kansen voor iedere Drent in de deelname aan kunst en cultuur. Wij benadrukken dat een goed cultuurbeleid niet alleen voor de kunst en cultuur van belang is. Ze zorgt ook voor positieve effecten in andere sectoren, zoals onderwijs, economie, recreatie en de zorg. 

Cultuurbeleid is één van de prioritaire beleidsterreinen

De Onmisbare Schakel - Drenthe - Illustratie Thijn - Verschillende poppetjes lopen in een feestelijk rijtje. Ze voeren verschillende kunstdisciplines uit.

De provincie erkent in haar beleid de betekenis van cultuur voor de toekomst van Drenthe. Voor het debat over regionale identiteit en voor de zoektocht naar wat ons allen bindt. Kunst en erfgoed laten ons het eigene met andere ogen zien. Schrijvers, theatermakers, dansers, filmers, ontwerpers en beeldend kunstenaars vertellen de verhalen over onze omgeving en de wereld. Ze dagen onze verbeeldingskracht uit en stimuleren onze creativiteit. Een vaardigheid die belangrijk is voor ieder individu en elke organisatie.

Het provinciale cultuurbeleid vormt de verbindende schakel tussen landelijk beleid en lokale uitvoering

Door structurele financiering van K&C krijgt landelijk beleid een gezicht in Drenthe en krijgen lokale projecten een fundament. Bij lokale partners komen projecten soms niet tot bloei door gebrek aan menskracht, middelen of expertise. K&C biedt dan de helpende hand. Zij overziet als provinciale ondersteuningsinstelling het gehele speelveld. K&C zit daar zo dicht op dat ze weet wat er leeft, waar kansen liggen, wie zoekt en waar iets gevonden kan worden. Dankzij die brede blik verbindt K&C partijen en laat zij zien wat er allemaal mogelijk is. Zo versterkt K&C wat er al is en stimuleert wat er kan ontstaan. 

Portfolio - Next
Gekleurd Grijs - 2022 - De onmisbare schakel - Drenthe - Een persoon geeft uitleg aan een senior over portrettekenen.

K&C zet altijd in op een breed bereik

We verleiden de Drentse inwoners om cultureel actief te worden, om eigen kunst en cultuur te maken en mee te maken. Daarvoor is vertrouwen nodig. De provincie Drenthe heeft vertrouwen in onze werkwijze en onze projecten. Een mooie basis om op voort te bouwen. 

Groeten van de buren

Op 19 april 2023 boden we Provinciale Staten de brochure “Groeten van de buren” aan. Daarin presenteren de Drentse culturele instellingen en cultuurmakers één gezamenlijk verhaal. 

Dat K&C erin slaagt om iedere vier jaar namens de hele cultuursector een gedragen verhaal te presenteren aan Provinciale Staten, is te danken aan onze onafhankelijke en door het culturele veld gesteunde positie. 

Cultuurparticipatie

Participeren aan cultuur betekent: meedoen. Zingen, dansen, muziek maken, toneelspelen, creatief schrijven, en ook bijvoorbeeld amateur-archeologisch onderzoek. Als je deelneemt ervaar je dat kunst en cultuur overal en er voor iedereen is. Het gaat behalve om ‘kunde’ voor een belangrijk deel om plezier, het uiten van je emoties en dat delen met anderen. Cultuurparticipatie heeft maatschappelijke impact. Cultuur houdt de samenleving bij elkaar doordat mensen samen iets ondernemen en met elkaar delen. K&C ontwikkelt daarom ook projecten die vanuit hun creatieve waarde een maatschappelijke impact hebben.