Spring naar inhoud

Leer­gemeen­schappen

Het (voortgezet)speciaal (basis)onderwijs heeft speciale leerprogramma´s en is ook op zoek naar elke keer weer de goede aansluiting te vinden met de speciale leerling met de specifieke leerbehoefte. Kunst en cultuuronderwijs biedt veel mogelijkheden om de individuele maat te zoeken binnen een collectief gebeuren. Dit vraagt onderzoek en tijd om te kijken wat het beste voor de leerling is.

Binnen een leergemeenschap ga je samen met de culturele partner dit onderzoeksproces in en biedt de leergemeenschap tijd en mogelijkheden.

Deelnemers

vso de Graafschool en het Grafisch museum 
Van Liefland en VRIJDAG
Mytyl en Buitenschool en kunstvakdocenten
Bekenkampschool en VRIJDAG
Bekenkampschool en kunstvakdocenten