Spring naar inhoud

Impuls amateurkunsten

Drenthe heeft vanouds veel beoefenaars van amateurkunsten. Denk aan de vele harmonie- en symfonieorkesten, koren, fanfares, toneelverenigingen, dansscholen, historische verenigingen en schilder- en beeldhouwclubs die de provincie kent. Voor veel mensen is de Drentse Uitmaand (ieder jaar in september) een laagdrempelige en plezierige kennismaking met het aanbod. 

De coronacrisis heeft er echter voor gezorgd dat verenigingen het moeilijk hebben. Niet alle leden zijn teruggekeerd. Jongeren hebben ontdekt dat er online ook veel te leren is. Het publiek is minder geneigd om een kaartje te kopen en de uitgaven van verenigingen zijn gestegen door onder andere de energiecrisis. Het vrijwilligerswerk staat onder druk door vergrijzing en toegenomen regelgeving voor besturen. Vanuit deze omstandigheden is het moeilijk innoveren.  

Gelukkig kan K&C helpen. Het Ministerie van OCW is van plan vanaf 2025 met het Nationaal Akkoord Amateurkunsten een impuls te geven aan de sector. K&C is sinds 2022 penvoerder van het 'voorloperstraject'. We doen onderzoek naar structurele verbetering van de infrastructuur en de taakverdeling tussen provincie en gemeenten. 

Teken het Nationaal Akkoord Amateurkunsten en pak de handschoen op om de infrastructuur voor de amateurkunsten in Drenthe te verbeteren. Geef K&C de opdracht om de vernieuwing van de sector te stimuleren met een concreet actieplan voor de periode 2025-2028.

Meer informatie

Klik op onderstaande knop(pen) voor gedetailleerde informatie over de genoemde projecten.