Spring naar inhoud

K&C helpt

amateurkunst

Het ministerie van OCW heeft gelden beschikbaar gesteld voor herstelsteun aan verenigingen en andere verbanden in de amateurkunst. K&C heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om de Drentse amateurkunst in 2023 te versterken. Wij zetten de herstelgelden onder andere in om de kennis van vrijwilligers in de amateurkunst te bevorderen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen voor jou of jouw organisatie? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief? Deze nieuwsbrief verschijnt elke eerste dinsdag van de maand.